Werkzaamheden

Werkzaamheden Van Gorkom Retail Property Consultancy

De werkzaamheden van Van Gorkom Retail Property Consultancy zijn onder te verdelen in 4 groepen: Aan/Verkoop beleggingen, Huren/Verhuren, (Her)Ontwikkelen en Overig Retailadvies van en over retail gerelateerd onroerend goed. Alle activiteiten en projecten waarin wij adviseren en die wij begeleiden vallen onder een van deze groepen. De investering in een winkelcentrum valt onder ‘Aan/VerkoopBeleggingen’, het huren van een A1 locatie onder ‘Huren’ en de aankoop van een locatie onder ‘Aankoop’ etc.

Advisering is vanzelfsprekend en hoort onlosmakelijk verbonden bij deze vier hoofdactiviteiten. Samenwerken met Van Gorkom Retail Property Consultancy geeft antwoord op de belangrijkste vragen voorafgaand aan de aanschaf, huur, belegging of (her)investering in retail onroerend goed. Frank van Gorkom, ‘anchorman’ van de onderneming garandeert en verzekert u dat deze primaire doelstelling bereikt wordt.

Comments are closed.